scouting 4 daagsekamp

Kamp 2019

 * Nieuwsbrief Scouting 4daagsekamp februari 2019 

 * Nieuwsbrief Scouting 4daagsekamp mei 2019 

 * Nieuwsbrief scouting 4daagsekamp juni 2019

Enkele regels en voorschriften uit het reglement:
Organisatie
        
De organisatie van het Scouting 4daagsekamp berust bij de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen. 
Medewerking wordt onder andere verleend door leden van de Medische EHBO Stam, de Laro Stam en scouting Keizer Karel.

logo scoutings

Wij danken ook DVS Brandbeveiliging voor de Evenementenveiligheid. DVS

Deelname en verblijf Scouting 4daagsekamp
Deelname aan en verblijf tijdens het Scouting 4daagsekamp geschiedt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze dan ook, voor tijdens het kamp ontstane schade en/of ziekte en/of lichamelijk letsel, ongeacht de oorzaak hiervan.

Verwijdering
De organisatie is gerechtigd deelnemers die zich, ook na herhaalde waarschuwing, niet aan de kampregels houden de verdere toegang tot het kampterrein te ontzeggen. In geval van ontzegging en/of verwijdering worden er geen verblijfskosten terugbetaald.

Auto's
Auto's moeten buiten het hek geparkeerd worden. Het is niet toegestaan op de terreinen te parkeren, te laden of te lossen. Elke deelnemer met auto dient een parkeerkaart, verkrijgbaar bij het VIP, onder de voorruit te hebben liggen.

Aanhangwagens
Kleine aanhangwagens mogen tijdens het kamp, op aanwijzing van de organisatie, binnen het hek, desgewenst en indien mogelijk, bij uw kampement geplaatst worden.

Caravans en vouwwagens
Caravans en vouwwagens zijn niet toegestaan.

Gebruik gasinstallaties

Maakt u in uw kampement gebruik van een gasinstallatie, bijvoorbeeld voor de bereiding van uw maaltijden, verlichting, koelkast etc, dan moet deze installatie voldoen aan de NEN 2920. Indien de verbinding door middel van een slang plaats vindt, dan moet dit een GIVEG goedgekeurde slang zijn overeenkomstig NEN2920. gasfles

De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren

bevestigd zijn. De slang mag een lengte hebben van ten hoogste 10m (tijdelijk gebruik). Er zijn daarbij verschillende slangen mogelijk: -oranje-slang voor propaan en butaan (max 4 jaar oud). -zwarte slang alleen voor butaan (max 2 jaar oud). De slang moet nauwsluitend over de volle lengte van de slangpilaren geschoven worden en aan beide zijden met een deugdelijke slangklem worden vastgezet. Er moet altijd een drukregelaar toegepast worden. Deze mag maximaal 5 jaar oud zijn.

Meenemen en gebruik partytenten

In verband met de beperkte ruimte kunt u zonder overleg geen partytenten meenemen om uw kampement te vergroten. Neemt u contact op voor meer informatie. Kunt u na overleg toch een partytent meenemen, dan dient deze conform de nieuwe eisen van de brandweer te voldoen aan het criterium “niet gemakkelijk ontvlambaar”, bepaald volgens NEN1722 en 1722-A en “mag bij brand niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen”. Deze materialen moeten tenminste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, zoals is bepaald in de NEN6065. Deze brandvoortplantingsklasse moet door middel van een certificaat kunnen worden aangetoond. Dit certificaat moet op verzoek van controlerende instanties beschikbaar (aanwezig) zijn in uw kampement.  tent2Deze regels gelden ook voor tenten waarin meer dan 10 personen tegelijk slapen! Tentdoeken die zijn geïmpregneerd, moeten zijn voorzien van een stempel of een label waarop een waarmerk met de datum van het impregneren cq. de geldigheidsduur van het impregneren zijn aangegeven.

 

Informatiefolders: 
                     * Informatie over Teken
                     * 
Informatie over wespensteken
                     * 
Informatie over Eikenprocessierups 

 

Privacy.
Hier vindt u het privacybeleid en het protocol datalek van het scouting 4 daagse kamp.