Kamp 2022

 

Nieuwsbrieven

Een paar keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit met de laatste wetenswaardigheden en nieuwtjes over het komende Scouting 4daagskamp.

 

Routekaartjes met Posten

Op de Routekaartjes kan je zien waar op de wandelroute de verzorgingsposten staan. We hebben in 2022 maximaal 4 posten op de route staan per dag, deze kunnen naar wens gebruikt worden.

 

beker 4daagsekamp wegwerpbeker

 

Op de posten blijven we wegwerpbekers gebruiken. Deze zijn niet van plastic, maar van karton met houten roerstaafjes.

 

Enkele regels en voorschriften uit het deelnemersreglement

Organisatie
De organisatie van het Scouting 4daagsekamp berust bij de Stichting Scouting 4daagsekamp Nijmegen. Medewerking wordt onder andere verleend door leden van de Medische EHBO Stam, de Laro Stam en Scouting Keizer Karel.

logo scoutings

Deelname en verblijf Scouting 4daagsekamp
Deelname aan en verblijf tijdens het Scouting 4daagsekamp geschiedt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze dan ook, voor tijdens het kamp ontstane schade en/of ziekte en/of lichamelijk letsel, ongeacht de oorzaak hiervan.

Verwijdering
De organisatie is gerechtigd deelnemers die zich, ook na herhaalde waarschuwing, niet aan de kampregels houden de verdere toegang tot het kampterrein te ontzeggen. In geval van ontzegging en/of verwijdering worden er geen verblijfskosten terugbetaald.

Auto's
Auto's moeten buiten het hek geparkeerd worden. Het is niet toegestaan op de terreinen te parkeren, te laden of te lossen. Elke deelnemer met auto dient een parkeerkaart, verkrijgbaar bij het VIP, onder de voorruit te hebben liggen.

Aanhangwagens
Kleine aanhangwagens mogen tijdens het kamp, op aanwijzing van de organisatie, binnen het hek, desgewenst en indien mogelijk, bij het eigen kampement geplaatst worden.

Caravans, vouwwagens en campers
Caravans, vouwwagens en campers zijn niet toegestaan.

Gebruik gasinstallaties
Maak je in jouw kampement gebruik van een gasinstallatie, bijvoorbeeld voor de bereiding van de maaltijden, verlichting, koelkast etc, dan moet deze installatie voldoen aan de NEN 1078:2018 nl. Indien de verbinding door middel van een slang plaats vindt, dan moet dit een GIVEG goedgekeurde slang zijn.

gasfles

De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn. De slang mag een lengte hebben van ten hoogste 10m (tijdelijk gebruik).

Er zijn daarbij verschillende slangen mogelijk:

  • Oranje-slang voor propaan en butaan (max 4 jaar oud).
  • Zwarte slang alleen voor butaan (max 2 jaar oud).

De slang moet nauwsluitend over de volle lengte van de slangpilaren geschoven worden en aan beide zijden met een deugdelijke slangklem worden vastgezet. Er moet altijd een drukregelaar toegepast worden. Deze mag maximaal 5 jaar oud zijn.

Partytenten
In verband met de beperkte ruimte kun je zonder overleg geen partytenten meenemen om het kampement te vergroten. Neem contact op met ons voor meer informatie. Kan dit na overleg toch, dan dient deze conform de nieuwe eisen van de brandweer te voldoen aan het criterium “niet gemakkelijk ontvlambaar”, bepaald volgens NEN1722 en 1722-A en “mag bij brand niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen”. Deze materialen moeten tenminste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse 4, zoals is bepaald in de NEN6065. Deze brandvoortplantingsklasse moet door middel van een certificaat kunnen worden aangetoond. Dit certificaat moet op verzoek van controlerende instanties beschikbaar (aanwezig) zijn.

tent2

Deze regels gelden ook voor tenten waarin meer dan 10 personen tegelijk slapen! Tentdoeken die geïmpregneerd zijn, moeten voorzien zijn van een stempel of een label waarop een waarmerk met de datum van het impregneren cq. de geldigheidsduur van het impregneren zijn aangegeven.

Informatiefolders

Privacy
Meer informatie over het privacybeleid en het protocol datalek van het Scouting 4daagsekamp.